Ślub cywilny – zmiany od 2015 roku

Z dniem 1 marca 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 roku.

Najważniejsze zmiany w USC:

 • Wprowadzenie informatyzacji rejestracji akt stanu cywilnego – elektronicznych form odpisów akt stanu cywilnego, uproszczenie procedur administracyjnych. Wymieniony rejestr pozwoli na łatwiejszy oraz szybszy dostęp do akt stanu cywilnego ponieważ odpisy wszystkich dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, czy też akt zgonu) będą mogły być wydane w każdym dowolnie wybranym przez obywatela Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Rezygnacja z właściwości miejscowej kierownika USC. Pozwoli to na regulowanie spraw z zakresu akt stanu cywilnego w dowolnym urzędzie.
 • Możliwości zawarcia związku małżeńskiego (ślubu cywilnego) poza urzędem stanu cywilnego.
  Warunki, które trzeba spełnić:
  a) miejsce ceremonii gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników,
  b) miejsce ceremonii musi znajdować się w obrębie gminy, w którym znajduje się urząd cywilny,
  c) pokrycie zryczałtowanych kosztów związanych z ceremonią w wysokości 1000zł.

Leave a Comment