Ślub kościelny – wszystkie formalności

Ślub kościelny – wszystkie formalności

Ślub kościelny to bez wątpienia wspaniała, wzruszająca i niepowtarzalna uroczystość, która aby była uznawana przez polskie prawo koniecznie musi być zawarta zgodnie z umową konkordatu bądź dodatkowym ślubem cywilnym.

Ceremonia zaślubin odbywa się w parafii, do której należy narzeczona bądź narzeczony – jednak za zgodą proboszcza, ślub może odbyć się w dowolnej parafii.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • Zaświadczenia o spowiedzi.
 • Zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tylko w przypadku ślubu konkordatowego)

Około 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu (zależnie od księdza oraz popularności daty)

 • należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

1 – 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu

 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne są: dowody osobiste, metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne, zaświadczenia o bierzmowaniu, świadectwo ukończenia religii w szkole średniej i zaświadczenie z USC (tylko w przypadku ślubu konkordatowego).
 • Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych wywieszone są zapowiedzi.
 • Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi przedślubnej.

Nauki przedmałżeńskie – składają się na:

 • Nauki przedmałżeńskie.
 • Dzień skupienia dla narzeczonych.
 • Spotkania w poradni rodzinnej.

Spisanie aktu małżeństwa

Tuż przed ślubem w zależności od ustaleń z księdzem, narzeczeni wraz ze świadkami w kancelarii kościelnej spisują akt małżeństwa.

Do spisania aktu małżeństwa należy zabrać komplet dokumentów

Dzień przed ślubem po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi.

Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

Leave a Comment